Årsmöte

ÅRSMÖTET OCH ÅRSMÖTESLÄGRET

2020

Vad är ett årsmöte?

Årsmötet är SKU Täbys högst beslutande organ. Vad betyder det då? Jo, det innebär att det är årsmötet som bestämmer allt kring vår organisation! 

Ett årsmöte har man i början av varje verksamhetsår och det är då som allt bestäms som har med nästa år att göra.


Vi kommer att bestämma om saker som vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka läger vi ska ha, vad vi ska lägga alla pengar på och vilka som ska sitta i styrelsen.


Alla som är medlemmar i SKU Täby får vara med och rösta på mötet.

Det här är alltså chansen att verkligen få sin röst hörd och få vara med att bestämma om SKU Täby. Här är alla röster lika mycket värda!


Vi vill ju utforma vår verksamhet efter våra medlemmar och vad ni vill ska finnas och vad ni vill göra. Där för är det jätteviktigt att just DU är med.


Att ha varit med på ett årsmöte är också väldigt lärorikt! Du kommer lära dig massor av nya ord och lära dig om hur ett årsmöte går till och det kan komma till nytta i flera olika fall!


Du behöver inte ha varit med på ett årsmöte innan! Du kommer snabbt in i det och vi kommer förklara vad vi gör genom hela mötet och så finns det alltid folk att fråga om det är något som du inte förstår.


Årsmötet äger antingen rum på Karlberg eller i Täby beroende på vad styrelsen bestämmer det året. Årsmötet hålls alltid inom februari månad, detta står som krav i våra stadgar som lokalavdelning. År 2020 kommer årsmötet vara den 15 februari. Vid läger kommer alltså lägret äga rum mellan den 14-16 februari på Karlberg. 


Din närvaro och din röst är viktig!   

Frågor kring mötet

20191031_164213

Frågor kring lägret

© 2017-2018

Svenska Kyrkans Unga i Täby