Verksamhetsgrupper

VERKSAMHETSGRUPPERNA

Verksamhetsgrupperna utgörs av våra medlemmar. På varje årsmöte bestäms vilka verksamhetsgrupper som ska finnas under det kommande året och ibland även specifika saker som verksamhetsgrupperna ska göra.

 

Det är verksamhetsgrupperna som står för nästan all verksamhet vi har i SKU Täby.

Det är de som kommer på, planerar och genomför olika evenemang som SKUffén, aktiviteter, ungdomsmässorna, läger och mycket mer.

 

Gå med i en verksamhetsgrupp kan vilken medlem som helst göra. Grupperna är till för medlemmar som vill engagera sig mer i SKU Täby utan att sitta i styrelsen.

Maila den verksamhetsgrupp som du vill gå med i för att skicka in din ansökan till gruppen.

Musikgruppen - NY!

Sammankallande: Victor Wennerberg

Mail: musik@skutaby.org

Musikgruppen ansvarar för all musik som rör SKU Täby. Den anordnar allt från jam-sessions till framträdanden. Musikgruppen är en plattform för unga musikintresserade både i och runt SKU Täby.

Evenemangsgruppen

Sammankallande: Julia Sandström

Mail: evenemang@skutaby.org

Evenemangsgruppen är vår största verksamhetsgrupp till medlemmar räknat. Det är dem som planerar alla aktiviteter så som Tibblenatten, gokart, sportevenemang, filmkvällar och mycket mer!

Lägergruppen

Sammankallande: Julia Malmberg

Mail: skul@skutaby.org

Lägergruppen är de som sköter allt det administrativa arbetet inför våra SKUL (Svenska Kyrkans Ungas Läger). De bokar lägergården på Björkö, bokar bussar, tar hand om anmälningarna, utser lägerledning och allt annat som behövs för att anordna läger.

Gudstjänstgruppen

Sammankallande: Erik Engström

Mail: gudstjanst@skutaby.org

Gudstjänstgruppens främsta ansvar är våra ungdomsmässor som vi har i Tibble kyrka varje torsdag. De håller kontakt med prästen och ser till att det finns en eller flera medlemmar som håller större delen av mässorna. De hjälper även den/de som ska hålla i mässan med idéer inför betraktelser och liknande.

Sportkommittén

Sammankallande: Malin Tönne Strömstedt

Mail: evenemang@skutaby.org

Sportkommittén är en undergrupp till evenemangsgruppen som står för alla våra sportaktiviteter. De fixar minst två sportaktiviteter per år som kan vara allt från fotboll till klättring.

För att gå med i sportkommittén måste du vara med i evenemangsgruppen.

Internationella gruppen

Sammankallande: Oskar Allerstrand

Mail: internationellagruppen@skutaby.org

Internationella gruppen jobbar med internationella frågor som miljön, fattigdom och liknande. Gruppen gör allt från att bjuda in föreläsare och anordna insamlingar till att bjuda på fairtrade kaffe och bestämma var kollekten ska gå på ungdomsmässorna.

Fortbildningsgruppen

Sammankallande: Hannes Brinklert

Mail: fortbildning@skutaby.org

Den här gruppen fixar allt man kan tänka sig inom fortbildning. Anordnar pluggträffar inför nationella proven, bjuder in föreläsare, håller första-hjälpenkurser och allt annat du kan tänka dig.

SKUffégruppen

Sammankallande: Sophie Edström

Mail: skuffe@skutaby.org

SKUffégruppen är dem som håller i våra SKUffén som vi har varje vecka. De gör alla inköp, står i kassan, kokar kaffe och planerar de tema-SKUffén som vi har en gång i månaden.

Representationsgruppen

Sammankallande: Victor Wennerberg

Mail: representation@skutaby.org

Representationsgruppen jobbar med att representera SKU Täby i olika sammanhang och framförallt i samband med Täby församlings konfirmationsläger. De berättar om SKU Täby och vad vi gör, hur man går med och fungerar helt enkelt som levande reklam. De visar att det finns mer som kommer efter konfirmationen och att det bara är början.

© 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga i Täby