Representation 2020

Representation 2020

Vill du vara SKU-representant under 2020? Vill du åka ut till något av församlingens konfirmationsläger och representera vår fantastiska organisation?


Läs nedan för mer information om datum, villkor för representationen etc.

Vad är en SKU-representation?


Vi får nu i år äran att representera vår organisation på alla konfiramtionsläger. Representation går till som så att mellan 2-3 SKU-medlemmar får besöka lägrena på angivet datum.


Under dagen kommer du som representant få lära känna lägrets konfirmander, ledare och lägerledning. Sprida kunskap och erfarenhet kring din egna väg från konfirmand till aktiv i SKU. Du kommer helt enkelt vara ansiktet utåt för SKU! Dessutom kommer du tillsammans med de andra representanterna på lägret hålla en kort redovisning om SKU, ledarutbildningen och vad vi annars gör efter konfirmationen!


Hur anmäler jag mig?

För att anmäla dig som representant kan du maila oss på representation@skutaby.org. Meddela då ditt namn, ålder och vilket läger du helst vill reppa på. Finns det flera läger du kan tänka delta på, skriv det också!


Om jag har ytterligare frågor?

Vid ytterligare frågor går det allitd bra att kontakta ordförande Julia M på 070-383 11 31 eller via mail till filip@skutaby.org


Representationernas datum:


P1

18 juni (2-4 personer)


P2

inget datum satt ännu


P3

19 juli (2-4 personer)


P4

inget datum satt ännu


Stjärnholm

18 Juli (2-4 personer)


Fårö

26-28 juni (2-4 personer)


P5 

Inget datum satt ännu

Välkommen med din anmälan!

© 2017-2018

Svenska Kyrkans Unga i Täby