Hur du röstar

Hur går själva röstningen till?

Hur gör jag?

Steg för steg hur du röstar!


Valsedlar

Utanför vallokalen finns valsedlar som du använder för att rösta -  förtryckta för nomineringsgrupperna som ställer upp i valet och tomma/blanka som du kan fylla i själv.


Vita valsedlar - ditt lokala val - Kyrkofullmäktige i Täby församling

Rosa valsedlar - ditt regionala val - Stiftsfullmäktige i Stockholms stift

Gula valsedlar - ditt nationella val - Kyrkomötet


(Är du skriven någon annanstans än i Täby församling kommer de vita valsedlarna gälla din församling och de rosa ditt stift.)


Ta en valsedel av varje färg. Du kan som sagt ta blanka eller från dem nomineringsgrupper som du vill rösta på. Du kan ta flera valsedlar från olika nomineringsgrupper om du inte vill att det ska vara så tydligt vilka du ska rösta på.

Du kan rösta på olika nomineringsgrupper i olika val om du vill.


Valkuvert

När du kommer in i röstnings-/vallokalen får du tre stycken valkuvert av röstmottagarna – ett för varje val.

Ibland kan du behöva visa upp ditt röstkort eller legitimation redan här.


Göra valet

Du tar kuverten med dig till en valskärm där du sedan väljer med hjälp av valsedlar vilken nomineringsgrupp du vill rösta på. Du gör detta genom att lägga en valsedel, en av varje färg, i respektive kuvert.

Har du tagit blanka valsedlar skriver du på valsedlen vilken nomineringsgrupp du vill rösta på.


Om du vill rösta på specifika personer

Du kan om du vill rösta på upp till tre personer i varje val. På nomineringsgruppernas valsedlar finns alla kandidaterns namn och kryssrutor där du kan kryssa för dem som du vill rösta på.

På blanka valsedlar kan du skriva namnen på personerna (max tre).


Har du valt fler än tre personer kommer inget namn att räknas, men nomineringsgruppen får fortfarande din röst.

Har du råkat kryssa/skriva fel kan du ta en ny valsedel.


Innan du stänger kuverten med valsedlarna i, se till att det bara ligger en valsedel i varje kuvert och att du inte råkat göra några markeringar eller annat på valsedlen som inte får vara där, så att din röst inte blir ogiltig.


Lägg din röst

Stäng kuverten och gå lämna dem till valförättarna som kollar att allt är i sin ordning. Har de inte tittat på ditt röstkort eller legitimation kommer de att göra det nu. Om allt är bra lägger de dina kuvert i valurnorna och du är klar!


TACK FÖR DIN RÖST!

Din röst är supervärdefull och superviktig! Nu när du vet hur man röstar kan du lära och skicka dina kompisar att rösta!

Valsedlar

Hur en vallokal kan se ut

Röstkort

Är du upptagen på valdagen?

Förtidsrösta som Malin och Elin från SKU Täbys tidigare styrelse!

Förtidsröstning


Från och med den 4e september kan du förtidsrösta.

Det innebär egentligen bara att du röstar, men innan själva valdagen. Förtidsrösta kan du göra i vilken röstningslokal som helst i Sverige och du behöver alltså inte gå till den plats som står i ditt röstkort.

I Täby kan du förtidsrösta på följande platser och tider:


TIBBLE KYRKA, BIBLIOTEKET

Måndag 6 september kl. 13 - 15

Tisdag 7 september kl. 13 - 15

Onsdag 8 september kl. 13 - 15

Onsdag 8 september kl. 17 - 20

Torsdag 9 september kl. 13 - 15

Fredag 10 september kl. 13 - 15

Lördag 11 september kl. 11 - 14

Måndag 13 september kl. 13 - 15

Tisdag 14 september kl. 13 - 15

Onsdag 15 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 17 - 20

Fredag 17 september kl. 13 - 15

Lördag 18 september kl. 11 - 14


LINDGÅRDEN

Måndag 13 september kl. 13 - 15

Måndag 13 september kl. 17 - 20

Tisdag 14 september kl. 13 - 15

Tisdag 14 september kl. 17 - 20

Lördag 18 september kl. 11 - 14


NÄSBYPARKS KYRKA SÄLLSKAPSRUMMET

Onsdag 15 september kl. 13 - 15

Onsdag 15 september kl. 17 - 20

Torsdag 16 september kl. 13 - 15

Torsdag 16 september kl. 17 - 20

Lördag 18 september kl. 11 - 14


GRIBBYLUND KAPELLKÄLLAREN

Måndag 6 september kl. 13 - 15

Måndag 6 september kl. 17 - 20

Tisdag 7 september kl. 13 - 15

Tisdag 7 september kl. 17 - 20

Lördag 11 september kl. 11 - 14


När du förtidsröstar måste du ha med dig ditt röstkort och det räcker inte bara med legitimation. På vissa ställen kan de skriva ut ett nytt röstkort till dig om du har med legitimation eller någon som kan intyga att du är du.


Om du inte fått röstkort kan du beställa det via www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta Täby församling på

08-580 035 00.

Att rösta på valdagen den 17e september


På själva valdagen den 17e september kommer vallokalerna i Täby att vara öppna mellan 09:00-10:30 och 12:30-20:00.


Vallokalerna i Täby är:


Täby gård (vid Täby kyrka), Vikingavägen 35

Vallatorpsskolan, Klövervallsvägen 81

S:t Olofs kyrka, Granitvägen 76

Tibble kyrka, Attundavägen 3 (vid Täby centrum)

Tibble kapell, öppet 9-18 utan uppehåll.

Näsbyparks kyrka, Djursholmsvägen 59

Kapellgården (Gribbylunds kapell), Gribbylundsv 45


På röstkortet står i vilken vallokal du röstar. Ta med dig röstkort, legitimation eller någon som kan intyga att du är du. .


Om du inte har fått ditt röstkort kan du beställa det via www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller kontakta Täby församling

08-580 035 00.

Valet gör du bakom en valskärm så att ingen kan se vad du väljer