Kontakt

KONTAKTUPPGIFTER

TIBBLE KYRKA

Attundavägen 3, 183 34 Täby

RING (ordförande)

076-310 04 25

KARLBERG FÖRSAMLINGSGÅRD

Karlbergsstigen 1, 760 42 Björkö

Tibble Kyrka

Karlberg församlingsgård

POSTADRESS

Svenska Kyrkans Unga i Täby församling

Box 208

183 23 Täby

SOCIALA MEDIER

SKU Täby

@skutaby

GE BIDRAG

@skutaby

Vill du ge vår verksamhet ett bidrag? Då kan du skicka valfri summa till vårt plusgiro 821284-7 och märka betalningen med "gåva". Tack!

SKICKA MEDDELANDE TILL STYRELSEN