Verksamhetsgrupper

VERKSAMHETSGRUPPERNA

Verksamhetsgrupperna utgörs av våra medlemmar. På varje årsmöte bestäms vilka verksamhetsgrupper som ska finnas under det kommande året och ibland även specifika saker som verksamhetsgrupperna ska göra.


Det är verksamhetsgrupperna som står för nästan all verksamhet vi har i SKU Täby.

Det är de som kommer på, planerar och genomför olika evenemang som SKUffén, aktiviteter, ungdomsmässorna, läger och mycket mer.


Gå med i en verksamhetsgrupp kan vilken medlem som helst göra. Grupperna är till för medlemmar som vill engagera sig mer i SKU Täby utan att sitta i styrelsen.Vill du engagera dig i någon av dessa grupper? Anmäl dig här!


Musikgruppen

Sammankallande: Emma Byrenius

Musikgruppen ansvarar för all musik som rör SKU Täby. Den anordnar allt från jam-sessions till framträdanden. Musikgruppen är en plattform för unga musikintresserade både i och runt SKU Täby.

Evenemangsgruppen

Sammankallande: Douglas Tamm

Evenemangsgruppen är vår största verksamhetsgrupp till medlemmar räknat. Det är dem som planerar alla aktiviteter så som Tibblenatten, gokart, sportevenemang, fortbildningar, filmkvällar och mycket mer!

Lägergruppen

Sammankallande: Filip Eriksson

Lägergruppen är de som sköter allt det administrativa arbetet inför våra SKUL (Svenska Kyrkans Ungas Läger). De bokar lägergården på Björkö, bokar bussar, tar hand om anmälningarna, utser lägerledning och allt annat som behövs för att anordna läger.

Internationella gruppen

Sammankallande: Malin Sangfelt

Internationella gruppen jobbar med internationella frågor som miljön, fattigdom och liknande. Gruppen gör allt från att bjuda in föreläsare och anordna insamlingar till att bjuda på fairtrade kaffe och bestämma var kollekten ska gå på ungdomsmässorna.

SKUffégruppen

Sammankallande: William Zethelius Sällbom

SKUffégruppen är dem som håller i våra SKUffén som vi har varje vecka. De gör alla inköp, står i kassan, kokar kaffe och planerar de tema-SKUffén som vi har en gång i månaden.