Verksamhetsgrupper

VERKSAMHETSGRUPPERNA

Verksamhetsgrupperna utgörs av våra medlemmar. På varje årsmöte bestäms vilka verksamhetsgrupper som ska finnas under det kommande året och ibland även specifika saker som verksamhetsgrupperna ska göra.


Det är verksamhetsgrupperna som står för nästan all verksamhet vi har i SKU Täby.

Det är de som kommer på, planerar och genomför olika evenemang som SKUffén, aktiviteter, ungdomsmässorna, läger och mycket mer.


Gå med i en verksamhetsgrupp kan vilken medlem som helst göra. Grupperna är till för medlemmar som vill engagera sig mer i SKU Täby utan att sitta i styrelsen.Vill du engagera dig i någon av dessa grupper? Anmäl dig här!


Musikgruppen

Sammankallande: Max Östlund

Musikgruppen ansvarar för all musik som rör SKU Täby. Den anordnar allt från jam-sessions till framträdanden och spelar på ungdomsmässorna. Musikgruppen är en plattform för unga musikintresserade både i och runt SKU Täby.

Festivalgruppen

Sammankallande: Axel Legelius

Festivalgruppen står för att planera och genomföra Sommarfestivalen som äger rum i början av juni varje år. På Sommarfestivalen har vi live-musik, mat, popcorn, hoppborg och mycket annat skoj och det är festivalgruppen som gör detta möjligt.

Mediagruppen

Sammankallande: Daniel Nordin och Ebba Ugander

Mediagruppen är ett kreativt utrymme där medlemmar kan skapa kommunikation för sociala medier, talk-shows, musikvideos och andra spännande alternativ. Det finns stora möjligheter att påverka och göra det som du tycker verkar kul.

SKUffégruppen

Sammankallande: William Lindell

SKUffégruppen är de som håller i våra SKUffén som vi har varje vecka. De gör alla inköp, står i kassan och planerar de tema-SKUffén som vi har tre gånger per termin.