Styrelsen

STYRELSENStyrelsen består av 9-11 personer som väljs på årsmötet i februari varje år. Nu under verksamhetsåret 2024 består styrelsen av 11 personer.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll. På dessa styrelsemöten får alla medlemmar som vill delta och yttra sig, men det är endast styrelsen som får vara med och ta beslut.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller vet du någon som skulle passa bra? Maila valberedningen@skutaby.org

Axel Legelius

Ordförande

Ålder: 21 år

Telefon: 076-310 04 25 

Mail: axel@skutaby.org

Alexandra Jirvall

Sekreterare

Ålder: 19 år

Telefon: 070-413 82 68

Mail: alexandra@skutaby.org

Isabel Hedman

Kommunikatör

Ålder: 16 år

Telefon: 072-445 85 04

Mail: isabel@skutaby.org

Alice Karlsson

Registerassistent

Ålder: 17 år

Telefon: 070-740 72 04

Mail: alice@skutaby.org

Daniel Nordin

Vice ordförande

Ålder: 20 år

Telefon: 073-368 41 89

Mail: daniel@skutaby.org

Josefin Hydén

Registeransvarig

Ålder: 21 år

Telefon: 070-406 46 06

Mail: josefin@skutaby.org

Rasmus Björkman

Kommunikatör

Ålder: 18 år

Telefon: 070-969 63 90

Mail: rasmus@skutaby.org

Emelie Gyllenberg

Kontorsansvarig

Ålder: 18 år

Telefon: 070-792 92 08

Mail: emelie@skutaby.org

William Lindell

Kassör

Ålder: 17 år

Telefon: 076-217 42 20

Mail: william@skutaby.org

Nore Bard

Ekonomiassistent

Ålder: 17 år

Telefon: 070-778 03 03

Mail: nore@skutaby.org

Konstantin Koutsinos

Sammankallande för Hänggruppen

Ålder: 20 år

Telefon: 072-251 25 65

Mail: kostas@skutaby.org