Styrelsen

STYRELSENStyrelsen består av 9-13 personer som väljs på årsmötet i februari varje år. Nu under verksamhetsåret 2020 består styrelsen av 11 personer.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll. På dessa styrelsemöten får alla medlemmar som vill delta och yttra sig, men det är endast styrelsen som får vara med och ta beslut.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller vet du någon som skulle passa bra? Maila valberedningen@skutaby.org

Filip Eriksson

Ordförande

Ålder: 18 år

Telefon: 070-383 11 31 

Mail: filip@skutaby.org

Malin Sangfelt

Registeransvarig

Ålder: 18 år

Telefon: 076-555 16 95

Mail: malins@skutaby.org

Gustav Lundmark

Ekonomiassistent

Ålder: 17 år

Telefon: 070-629 06 52

Mail: gustav@skutaby.org

Oscar Lagerlöf

Ledamot

Ålder: 17 år

Telefon: 076-050 47 26

Mail: oscar@skutaby.org

William Zethelius Sällbom

Vice ordförande

Ålder: 20 år

Telefon: 073-077 91 63

Mail: william@skutaby.org

Isabella Backryd

Sekreterare

Ålder: 18 år

Telefon: 076-840 94 59

Mail: isabella@skutaby.org

Emma Byrenius

Ledamot

Ålder:  17 år

Telefon: 073-344 00 02

Mail: emma@skutaby.org

Samuel Tuvstedt

Ledamot

Ålder: 18 år

Telefon:070-035 60 90

Mail: samuel@skutaby.org

Douglas Tamm

Kassör

Ålder: 17 år

Telefon: 076-853 60 00

Mail: douglas@skutaby.org

Clara Torpman

Ledamot

Ålder: 20 år

Telefon: 076-091 42 63

Mail: clara@skutaby.org

Axel Legelius

Ledamot

Ålder: 17 år

Telefon: 076-310 04 25

Mail: axel@skutaby.org

© 2017-2020

Svenska Kyrkans Unga i Täby