Styrelsen

STYRELSENStyrelsen består av 9-13 personer som väljs på årsmötet i februari varje år. Nu under verksamhetsåret 2020 består styrelsen av 11 personer.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll. På dessa styrelsemöten får alla medlemmar som vill delta och yttra sig, men det är endast styrelsen som får vara med och ta beslut.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller vet du någon som skulle passa bra? Maila valberedningen@skutaby.org

Filip Eriksson

Ordförande

Ålder: 19 år

Telefon: 070-383 11 31 

Mail: filip@skutaby.org

Malin Sangfelt

Registeransvarig

Ålder: 20 år

Telefon: 070-555 16 95

Mail: malins@skutaby.org

Tyra Nordin

Register assistent

Ålder:  16 år

Telefon: 072-150 62 72

Mail: tyra@skutaby.org

Douglas Tamm

Ledamot

Ålder: 18 år

Telefon: 076-853 60 00

Mail: douglas@skutaby.org

Clara Torpman

Vice ordförande

Ålder: 21 år

Telefon: 076-091 42 63

Mail: clara@skutaby.org

Boel Petrén

Sekreterare

Ålder: 19 år

Telefon: 072-021 92 80

Mail: boel@skutaby.org

William Zethelius Sällbom

Ledamot

Ålder: 22 år

Telefon: 073-077 91 63

Mail: william@skutaby.org

Emma Byrenius

Ledamot

Ålder: 18 år

Telefon:073-344 00 02

Mail: emma@skutaby.org

Gustav Lundmark

Kassör

Ålder: 19 år

Telefon: 070-629 06 52

Mail: gustav@skutaby.org

Axel Legelius

Ekonomiassistent

Ålder: 18 år

Telefon: 076-310 04 25

Mail: axel@skutaby.org

Kajsa Sörnäs

Ledamot

Ålder: 17 år

Telefon: 070-350 20 96

Mail: kajsa@skutaby.org