Styrelsen

STYRELSENStyrelsen består av 9-11 personer som väljs på årsmötet i februari varje år. Nu under verksamhetsåret 2023 består styrelsen av 11 personer.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll. På dessa styrelsemöten får alla medlemmar som vill delta och yttra sig, men det är endast styrelsen som får vara med och ta beslut.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller vet du någon som skulle passa bra? Maila valberedningen@skutaby.org

Axel Legelius

Ordförande

Ålder: 20 år

Telefon: 076-310 04 25 

Mail: axel@skutaby.org

Samuel Mattsson Nilsson

Registeransvarig

Ålder: 19 år

Telefon: 070-640 44 54

Mail: samuel@skutaby.org

Gustaf Björling

Registerassistent

Ålder: 19 år

Telefon: 070-512 31 24

Mail: gustaf@skutaby.org

Max Östlund

Ledamot

Ålder: 20 år

Telefon: 076-311 39 29

Mail: max@skutaby.org

Boel Petrén

Vice ordförande

Ålder: 21 år

Telefon: 072-021 92 80

Mail: boel@skutaby.org

Alexandra Jirvall

Sekreterare

Ålder: 19 år

Telefon: 070-413 82 68

Mail: alexandra@skutaby.org

Daniel Nordin

Kommunikatör

Ålder: 20 år

Telefon: 073-368 41 89

Mail: daniel@skutaby.org

Alice Karlsson

Ledamot

Ålder: 16 år

Telefon: 070-740 72 04

Mail: alice@skutaby.org

Karl Bellander

Kassör

Ålder: 20 år

Telefon: 073-544 66 93

Mail: karl@skutaby.org

William Lindell

Ekonomiassistent

Ålder: 17 år

Telefon: 076-217 42 20

Mail: william@skutaby.org

Ebba Ugander

Kommunikatör

Ålder: 18 år

Telefon: 070-559 00 84

Mail: ebba@skutaby.org