Styrelsen

STYRELSENStyrelsen består av 9-13 personer som väljs på årsmötet i februari varje år. Nu under verksamhetsåret 2019 består styrelsen av 11 personer.


Styrelsen sammanträder en gång i månaden med undantag för sommaruppehåll. På dessa styrelsemöten får alla medlemmar som vill delta och yttra sig, men det är endast styrelsen som får vara med och ta beslut.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år eller vet du någon som skulle passa bra? Maila valberedningen@skutaby.org

Julia Malmberg

Ordförande

Ålder: 21 år

Telefon: 070-843 00 11

Mail: juliam@skutaby.org

William Zethelius Sällbom

Registeransvarig

Ålder: 20 år

Telefon: 073-077 91 63

Mail: william@skutaby.org

Douglas Tamm

Ekonomiassistent

Ålder: 17 år

Telefon: 076-853 60 00

Mail: douglas@skutaby.org

Ida Grawsiö Wallin

Ledamot

Ålder: 16 år

Telefon: 070-742 26 29

Mail: ida@skutaby.org

Sophie Edström

Vice ordförande

Ålder: 22 år

Telefon: 070-859 57 05

Mail: sophie@skutaby.org

Filip Eriksson

Sekreterare

Ålder: 17 år

Telefon: 070-383 11 31

Mail: filip@skutaby.org

Viktor Mauritzon

Kommunikatör

Ålder: 21 år

Telefon: 070-795 04 13

Mail: viktor@skutaby.org

Isabella Backryd

Kommunikatör

Ålder: 18 år

Telefon: 076-840 94 59

Mail: isabella@skutaby.org

Julia Sandström

Kassör

Ålder: 19 år

Telefon: 072-250 07 21

Mail: julias@skutaby.org

Malin Sangfelt

Registerassistent

Ålder: 18 år

Telefon: 076-555 16 95

Mail: malins@skutaby.org

Gustav Lundmark

Kommunikatör

Ålder: 17 år

Telefon: 070-629 06 52

Mail: gustav@skutaby.org

© 2017-2018

Svenska Kyrkans Unga i Täby