Projekt

SKU Täbys aktuella projekt

Svenska Kyrkans Unga i Täby har startat projekt som är igång under det aktuella verksamhetsåret. Just nu är SKU Täby engagerade i ett projekt och samverkar, samarbetar och utvecklar den tillsammans med våra verksamhetsgrupper, medlemmar och styrelsen.


Vill du engagera dig i något av dessa projekt? Maila styrelsen@skutaby.org!

Miljöpolicy

Vid årsmötet år 2019 fastställdes beslutet om att styrelsen fått i uppdrag att formulera en miljöpolicy för SKU Täby. Styrelsen har sedan satt ihop en projektgrupp för detta där även medlemmar utanför styrelsen fått medverka och forma denna miljöpolicy. Under hösten 2019 kommer denna miljöpolicy prövas och utvärderas. Till nästkommande årsmöte i februari 2020 ska miljöpolicyn, efter eventuella justeringar, vara färdig att fastställas som en del av verksamhetsplanen för det nya verksamhetsåret.


Vad är en miljöpolicy? En miljöpolicy är ett dokument som styrelsen tillsammans med verksamhetsgrupperna använder som mall för att aktivt jobba för en hållbar utveckling inom organisationen. Här ingår bland annat arbete kring inköp, resor och avfallshantering inom organisationen. Genom att sätta upp en policy ska organisationens hållbarhet successivt förbättras och utvecklas. Detta på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt plan.


Här nedan hittar du  miljöpolicyn som fastställdes på årsmötet 2020.

SKU Täbys Miljöpolicy